POSTIZOMETRIČKA RELAKSACIJA

Postizometrička relaksacija je jedna od vrlo efikasnih metoda koja se koristi za relaksaciju mišića i predstavlja terapeutsku tehniku kojom se u manulanoj medicini koristimo za pripremu muskulature pred mobilizaciju-manipulaciju. Temelji se na slabijoj izometričkoj kontrakciji željenog mišića uz primjeren manji otpor terapeuta, te nakon toga ciljana elongacija bolnog, napetog mišića. Budući da njome ciljano djelujemo na mišiće koji su u povećanoj tenziji koristimo je za pripremu pacijenta prije tretmana mobilizacije – manipulacije, a koji puta je i sama PIR dostatna kao tretman.

Prednosti postizometričke relaksacije :

  • Ne izaziva bol : postizometrička relaksacija je jedna od vrlo efikasnih metoda koja se koristi za relaksaciju mišića i predstavlja terapeutsku tehniku kojom se u manulanoj medicini koristimo za pripremu muskulature pred mobilizaciju-manipulaciju. Temelji se na slabijoj izometričkoj kontrakciji željenog mišića uz primjeren manji otpor terapeuta, te nakon toga ciljana elongacija bolnog, napetog mišića. Budući da njome ciljano djelujemo na mišiće koji su u povećanoj tenziji koristimo je za pripremu pacijenta prije tretmana mobilizacije – manipulacije, a koji puta je i sama PIR dostatna kao tretman.
  • Nestaju bolne trigger točke i mišićne tenzije : učinci tretmana mogu se utvrditi ne samo na tretiranim mišićima, na kojima bolne triger točke i tenzija nestaju, već i po nestajanju bolnih točaka smještenih na hvatištu tetiva za periost. PIR je terapijska metoda koju izvodi terapeut, ali je možemo uz izobrazbu pacijenta koristiti i kao samotretman. Uspoređujući PIR s klasičnom metodom Kabata (1965), koja se i danas koristi u proprioceptivnoj neuromuskulatornoj facilitaciji (PNF) otpor terapeuta, je ovdje daleko slabiji, mišična kontrakcija je svega 30% mišične snage a izbjegava aktivno forsirano istezanje. Često, u akutnom stanju, koristimo na početku tretmana samo silu teže (gravitaciju) kao otpor, a tek smanjenjem bolnosti minimum snage.Moguća bol pri manipulaciji

Objašnjenje dobrih rezultata ove metode mogu se potražiti u činjenici da:

  • 1. Tijekom otpora s minimalnom snagom samo je malen broj mišićnih vlakana aktivan, drugi su inhibirani
  • 2. Tijekom relaksacije izbjegnut je refleks istezanja, refleks koji je prouzrokovan čak i s pasivnim i bezbolnim istegnućem

S druge strane postoje situacije u kojima pacijent osjeća bol tijekom PIR-a a usprkos tome se opušta (bol ligamenta) i čak nakon procedure nastupa analgezija. Ova metoda demonstrira vrlo jasno usku vezu između boli i tenzije te relaksacije i analgezije. Skraćeni mišić može biti razlog bola pri manipulaciji, ali i smanjene efikasnosti iste, jer može onemogućiti postizanje položaja prenatega koji je bitan za efikasno izvođenje iste. Ako izvršimo manipulaciju bez predhodnog vračanja ili naknadnog vračanja mišića u idelanu duljinu isti će nam po ponovnom opterečivanju (vračanje na uobičajena pokrete bolesnika – dnevne aktivnosti, radni zadaci) opet izazvati funkcijsku blokadu zgloba.